Penafian

Laman sesawang Brojay ini adalah hak milik peribadi. Sebarang pandangan atau pendapat yang dinyatakan adalah bersifat peribadi, tidak mewakili mana-mana pihak, individu, institusi, syarikat atau organisasi melainkan jika dinyatakan secara jelas.

Sebarang pandangan atau pendapat dari laman sesawang Brojay ini tidak bertujuan untuk menghina mana-mana agama, kumpulan etnik, individu, institusi, syarikat atau organisasi.

Semua kandungan yang disediakan dari laman sesawang Brojay ini adalah bagi tujuan maklumat sahaja. Pemilik tidak menjamin sebarang maklumat dari laman sesawang Brojay ini adalah tepat.

Pemilik tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kesilapan atau kekurangan dalam maklumat ini atau untuk adanya maklumat ini. Pemilik juga tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian, kecederaan, atau kerosakan daripada paparan atau penggunaan maklumat ini.

FAIL-FAIL YANG BOLEH DIMUAT TURUN DAN IMEJ

Mana-mana fail boleh dimuat turun untuk kegunaan peribadi sahaja seperti JPEG, PDF, PNG, dokumen, sekiranya fail-fail tersebut tidak terikat dengan mana-mana perkhidmatan yang disediakan dari laman sesawang Brojay.

Sekiranya fail-fail tersebut terikat dengan perkhidmatan yang disediakan maka anda wajib mematuhi Terma & Syarat yang telah ditetapkan. Pemilik tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian, kecederaan, atau kerosakan akibat dari fail rosak.

KOMEN

Sebarang bentuk komen adalah dialu-alukan. Walau bagaimanapun, pemilik berhak meng”edit” atau memadam mana-mana komen yang dihantar ke laman sesawang Brojay tanpa sebarang notis sekiranya :

  1. Komen tersebut bersifat SPAM atau SPAM dipersoalkan.
  2. Komen yang berunsur lucah atau kata-kata kesat.
  3. Komen yang bersifat menghina atau menghasut.
  4. Komen yang mengandungi ancaman yang boleh dipercayai.
  5. Komen berniat melakukan serangan langsung kepada individu atau kumpulan.

Pemilik tidak bertanggungjawab untuk kandungan dalam komen.